Valikko Sulje

Kasvihuonekaasut

Ilmakehässä olevia kasvihuonekaasuja ovat vesihöyry (H2O), hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) ja otsoni (O3).

Hiilidioksi (CO2)

Hiilidioksidi eli CO2 on merkittävin ihmisten tuottama kasvihuonekaasu, jota syntyy muun muassa öljyn, kivihiilen ja maakaasun käytöstä. Hiilidioksidi on hiilestä ja hapesta koostuva kemiallinen yhdiste, jota syntyy hiilipitoisten aineiden palamisreaktiossa. H

iilidioksidin säilyy ilmakehässä pitkään, arvioiden mukaan jopa satoja vuosia. Öljy, kivihiili ja maakaasu ovat sitoneet itseensä miljoonien vuosien kuluessa hiiltä ja kun aineita poltetaan pääsee hiilidioksidin muodossa vapautumaan ilmakehään.

Metaani (CH4)

Metaani eli CH4 on hiilidioksidin jälkeen toiseksi merkittävin ihmisten tuottama kasvihuonekaasu. Metaanipäästöistä 70% on syntynyt ihmisten toiminnasta ja päästöt ovat tuplaantuneet parissa sadassa vuodessa.

Metaania syntyy eloperäisen aineksen mädäntyessä esimerkiksi eläinten ruuansulatuksessa, soissa, kaatopaikoilla, jätevedenkäsittelyssä ja riisipelloilla. Metaania vapautuu myös fossiilisten polttoaineiden hankinnan ja jalostuksen yhteydessä. Metaanin elinikä ilmakehässä on vain noin 10 vuotta, mutta se lämmittää sitä 25 kertaa enemmän kuin hiilidioksidi.

Dityppioksidi (N2O)

Dityppioksidi eli N2O on kasvihuonekaasu, jota syntyy erityisesti maataloudessa. Maatalouden maankäyttö ja lannoitteet aiheuttavat suurimmat päästöt. Dityppioksidin elinikä ilmakehässä on 120 vuotta.