Valikko Sulje

Mitkä ovat ruuan päästöt tällä hetkellä?

Suomessa maataloudesta syntyvät päästöt ovat noin 20% maamme kokonaispäästöistä (?). Kun otetaan huomioon kaikesta ruokailusta tulevat päästöt, kuten alkutuotanto, kuljetus, säilytys, valmistus, jätteet, työpaikka- ja ravintolaruokailu niin päästöt nousevat reilusti.

Päästöjä tulee lisää, kun niihin lasketaan välilliset ilmastovaikutukset, joita esimerkiksi soijan maahantuonti tuo. Soijan vastuutonta viljelyä varten hakataan paljon esimerkiksi sademetsää Etelä-Amerikassa. Maahantuodusta soijasta 95 % menee eläinten rehuksi, sillä Suomi tuottaa vain 15 % omasta soijan tarpeestaan (?).

Mistä ruuan päästöt syntyvät?

Ruuan ympäristöpäästöjä tulee koko ruuan tuotannon elinkaaren aikana:

 • Alkutuotannosta
 • Kuljetuksesta
 • Säilytyksestä
 • Valmistuksesta
 • Jätteidenkäsittelystä.

Selvästi suurimmat päästöt tulevat heti ruuan alkutuotannosta. Alkutuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi viljelyä ja eläinten kasvatusta. Alkutuotannon päästöt ovat Suomessa noin 60 % ruuan kokonaispäästöistä (?).

Olisikin tärkeää miettiä, mitä ruokaa tuotetaan ja miten sitä tuotetaan.  Alkutuotannossa syntyy paljon päästöjä, sillä ruuan valmistus vaatii paljon vettä, ravinteita ja laidunmaata.

Alkutuotannon päästöjä syntyy muun muassa:

 • Maaperästä
 • Viljelymaista
 • Alueiden raivaamisesta pelloiksi
 • Eläinten ruuansulatuksesta
 • Lannan käsittelystä
 • Maatalouskoneiden polttoaineen käytöstä
 • Maatilojen lämmityksestä.

Ruuan jalostuksen, kuljetuksen ja pakkausten vaikutukset ovat pienet verrattuna alkutuotantoon. Kuljetuksen ja pakkauksen osuus ruokatuotteen kokonaispäästöistä voi olla alle 10 %. Roskiin heitetty ruoka tuo isommat päästöt kuin pakkaukset ja jätehuolto (?).